ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากทางเข้าโรงพยาบาลศุนย์อุดรธานีถึงทางออกตึกหลวงตามหาบัว ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
26/04/2563 09:00
26/04/2563 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129, 042327995, 042327996
วิรัตน์ คำทา
ลำดับดาวน์โหลด