ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าซอย 7 เจษฏาบดินทร์ ถนนเจษฏาบดินทร์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงต่ำที่เอนเอียงบริเวณ หน้าซอย 7 เจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
19/05/2564 09:00
19/05/2564 16:00
กฟจ.อุตรดิตถ์
055443195
จาตุรงค์ ทรงภักดี
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือดับไฟ