ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถ.พระสังข์ / ซ.วิลาวัล 5/1,6,7 และ ซ.ทวีชัย 9(กลางซอย)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ถนนพระสังข์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟดังต่อไปนี้
ซอยวิลาวัล 5/1 จะดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าว ใน วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ซอยวิลาวัล 6 ซอยวิลาวัล 7 ซอยทวีชัย 9 (กลางซอย) จะดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าว ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ในวันเดียวกัน
07/11/2562 09:00
07/11/2562 17:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี