ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนศรีวรการ โรงแรมแปลงยาวรีสอร์ท ไฟจราจรแยกวังเย็น วัด โรงเรียนวังกะจะ สุรชาติฟาร์มแกละ เคซีคอนกรีต โฮมเลี้ยงคอนกรีต บ้ายบึงยายกี บ้านหมู่2วังเย็น วังเย็นรีสอร์ท บ้านยางตรอกทอย บ้านชวดสระ บ้านทุ่งกระสังข์ บ้านห้วยแกละ
เปลี่ยนสายเป็นสายเคเบิ้ลแรงสูง บริเวณแยกวังเย็น
22/01/2563 08:00
22/01/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด