ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศูนย์ราชการ ถนนเลียรครรคลอง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย และเพิ่มประสิทธิภาพกาตจ่ายไฟฟ้าให้มั่นคง บริเวณที่ไฟดับ ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ (บางส่วน) , หอพักโรงพยาบาลนครพิงค์ , สถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมฯ , อุทยานดาราศาสตร์สิริธร , หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ 1กองสรรพวุธเบา , หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก , ศาลอุทธรณ์ภาค 5 , แขวงการทาง 3 , สถานีพัฒนาทิ่ดินเชียงใหม่ , สนง.ปปช. , กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 , สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 , สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
09/12/2564 09:00
09/12/2564 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด