ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวบายพาสฝั่งตรงข้ามประปาภูมิภาค ถึง ใต้โรงงานก๋วยเตี๋ยว น.นิตย์
ดับไฟหัวบายพาสฝั่งตรงข้ามประปาภูมิภาค ถึง ใต้โรงงานก๋วยเตี๋ยว น.นิตย์
03/08/2565 08:30
03/08/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 3 ส.ค.65