ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานคลองโพธิ์-เทศบาลสามกอ หมู่3 ต.สามกอ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
20/10/2563 08:30
20/10/2563 12:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด