ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 11 สาย 13
มีแผนงานที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ เป็น 50 เควีเอ รื้อถอนสายแรงต่ำและพาดสายแรงต่ำเพิ่มขนาด บริเวณซอย 11 สาย 13 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
26/05/2563 08:30
26/05/2563 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง