ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนสบเปือ-บ้านป่าเเดง-บ้านห้วยเลื่อน-บ้านน้ำมีด
เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเเละตัดเเต่งกิ่งไม้ใกล้เเนวระบบไฟฟ้าเเรงสูง 22 KV
06/11/2564 09:00
06/11/2564 14:00
กฟจ.น่าน
0808451863
วันชัย ทองสุข
ลำดับดาวน์โหลด