ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 เพื่อความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าบริเวณหน้าวัดศรีดอนชัย บ้านเทิ้ม บ้านสันลมจอย บ้านหนองช้างเปียง บ้านกองทราย ถึงปลายสายสามแยกบายพาส ทางเข้าบ้านห้วยบอน หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา ที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาหมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
21/05/2565 09:30
21/05/2565 10:30
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ