ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.อาณาจักร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
บริเวณ ถ.อาณาจักร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ หรือผู้ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11/11/2562 09:00
11/11/2562 13:00
กฟจ.กระบี่
0844409952
ศราวุธ คงกำไร
ลำดับดาวน์โหลด