ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าควาย (ฝั่งปั้มน้ำมัน) ตำบลอาจสามารถ
PEAนครพนมจะทำงานปักเสา พาดสายส่ง115kv บริเวณบายพาสบิ๊กซี-บ้านท่าควาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
21/05/2563 08:00
21/05/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด