ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.หนองกรด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 12.00 ถึง 16.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ จากสถานีตำรวจทางหลวงหนองเบน ถึง บ้านถนนโค้ง ( ร้านเฮงเมทัลชีท , ร้านแสงชัยการยาง , บ้านหนองตะแบก , บ้านถนนโค้ง )
24/04/2563 12:00
24/04/2563 16:00
กฟบ.หนองเบน
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด