ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 3 ต.แม่นาวาง
งานปรับปรุงฯ ปักเสา 12.20 ม. และเปลี่ยนสายเคเบิล 185 ตร.มม. บริเวณ บ้านหนองขี้นกยาง
01/06/2564 08:30
01/06/2564 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
0861174231
วงศธร ยามเย็น
ลำดับดาวน์โหลด
11/06/2564