ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ 8,9,10,11 ต.อมฤต บริเวณถนนเทศบาล 29 ซอย เจริญพัฒนาและกลุ่มบ้านคลองขุนอินทร์
เพิ้อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ 8,9,10,11 ต.อมฤต บริเวณถนนเทศบาล 29 ซอย เจริญพัฒนาและกลุ่มบ้านคลองขุนอินทร์ และ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ
24/04/2562 09:00
24/04/2562 14:00
กฟอ.ผักไห่
035391234
ธงชัย สถาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ ม.8-11 อมฤต