ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ฝั่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้าเอกชัย 1 ถึง บริเวณศูนย์นิสสันมหาชัยเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบสายส่งและระบบจำหน่าย ตามหนังสือแจ้งของแขวงทางหลวง
03/05/2563 08:00
03/05/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด