ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ป้อมตำรวจ สภ.ภูเวียง - บ้านอ่างศิลา
พาดสาย 185 SAC ระยะทาง 1,720 เมตร
18/08/2562 08:30
18/08/2562 17:00
กฟอ.ภูเวียง
043-291250
ปราโมทย์ คำชา
ลำดับดาวน์โหลด