ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ รร.หนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ รร.หนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
09/12/2562 08:30
09/12/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด