ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองเหล็ก ซ.รร.หนองเหล็ก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
21/01/2562 09:00
21/01/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี 2
042221770
อัฐพงศ์ ลมชิด
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ บ.หนองเหล็ก