ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง 115 เควี บริเวณ บ.ห้วยระเมศ อ.เทิง
งานดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง 115 เควี บริเวณ บ.ห้วยระเมศ อ.เทิง
01/05/2565 08:30
01/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด