ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 2 เทศบาลหนองตำลึง ตั้งแต่ปากซอยบ้านบ่อ ถึง ท้ายซอย
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย 22 เควี
13/02/2561 08:30
13/02/2561 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
สมชัย สมจิตต์
ลำดับดาวน์โหลด