ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยส้าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่อายขอดับไฟฟ้าบริเวณบ้านห้วยส้าน ม.10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
10/08/2565 09:00
10/08/2565 12:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ