ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PNR10F-19 ไลน์แยกบ้านหนองบอน
แผนกก่อสร้าง ดับไฟปฏิบัติงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง งานขยายเขตระบบจำหน่าย ตั้งแต่ PNR10F-19 ไลน์แยกบ้านหนองบอนถึงสิ้นสุดระบบจำหน่าย
ผู้ควบคุมงาน : นายธนาพฤทธ์ บรรจง Tel.081-9826648
ผู้รับจ้าง : นายจำเหลาะ น้ำดอกไม้ Tel.093-1462599
ผู้รับจ้าง : นายเรืองศิลป์ ประเสระกัง Tel.0818628701
20/02/2561 09:00
20/02/2561 17:00
กฟอ.สอยดาว
039-421507
ศิลป์ชัย วงศา
ลำดับดาวน์โหลด