ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณหน้าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไปตามแนวถนนถนนพังงา ถึงบริเวณสี่แยกเพิร์ลจากบริเวณสี่แยกเพิร์ล ไปตามแนวถนนถนนพังงาด้านซ้ายมือ อาคารพาณิชย์ภูเก็ตซิตี้ปาร์ค , บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ ๑ ถึงบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ไฟดับ : จากบริเวณหน้าธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไปตามแนวถนนถนนพังงา ถึงบริเวณสี่แยกเพิร์ล
จากบริเวณสี่แยกเพิร์ล ไปตามแนวถนนถนนพังงาด้านซ้ายมือ อาคารพาณิชย์ภูเก็ตซิตี้ปาร์ค , บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ ๑ ถึงบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
09/02/2562 09:00
09/02/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด