ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านอริสรา3
บำรุงรักษาหม้อแปลง(ไม่ดับไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะราย)
25/11/2563 09:00
25/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
วิทยา ทรงพินิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ25/11/63