ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เฉลียง ต.เฉลียง อ.ครบุรี
เพื่อ ปักเสาแรงสูง ขนาด 12.20 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวจาก จากจุด C-D จำนวน 13 ต้น
09/02/2561 09:00
09/02/2561 15:00
กฟอ.ครบุรี
0868652565
โสภณ พิทยภัทร
ลำดับดาวน์โหลด