ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเนินมะครึด ม.6,บ้านหนองขอน ม.9 ต.วัดโบสถ์,บ้านหนองมะคัง ม.7 ต.ท้อแท้ บ้านดงกระบาก ม.6 ต.ท้อแท้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่มวงจรการจ่ายไฟ จาก สฟฟ.วัดโบสถ์ ถึง ไลน์ แยกบ้านหนองขอน
12/05/2565 08:00
12/05/2565 16:00
สนง.เขต น2 พิษณุโลก
055-291556 ,055361150
สุวิชญ์ ยะไข่
ลำดับดาวน์โหลด