ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าแพนท์ปูนวีคอนกรีต ถึง ก่อนโรงน้ำแข็งธาราทิพย์
เพื่อปฏิบัติงานเพิ่มวงจง ฟีดเดอร์ 3 พาดสายหุ้ม ขนาด 185 ตร.มม SAC
14/11/2562 09:00
14/11/2562 17:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด