ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าคลินิคจุฑาเล่ค์ เลี่ยงหนองมน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
30/05/2563 09:30
30/05/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด