ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ ถึง สภ.ไม้รูด
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ที่กีดขวางการก่อสร้างถนนของบริษัทไทพิพัฒน์ ตั้งแต่บริเวณสถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ ถึง สภ.ไม้รูด
12/02/2563 08:00
27/02/2563 18:00
กฟอ.คลองใหญ่
039581509
ศรยุทธ พันธุเดช