ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปลิง ถึงบ้านโคกสะอาด ,บ้านปลายดาบ(ฝั่งวังวารีวน) ต.สุขเกษม
ดำเนินงานตัดต้นไม้ไลน์
POU04 ซึ่งมีต้นไม้คร่อมไลน์จำนวนมาก ต้นไม้อาจจะล้มทับระบบจำหน่ายสร้างความเสียหายได้
เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ตามแผนผังโดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดับไฟ ตั้งแต่ จุดเบรก A ก่อนถึงไลน์บ้านหนองปลิง ถึง เบรกไลน์แรงสูง
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น.
03/07/2563 09:00
03/07/2563 17:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ชานนทร์ ทิพย์จักร
ลำดับดาวน์โหลด