ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่าย และปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ถึงวัดเซ่าสิงห์ และ ถึงบ้านลำ
06/07/2564 08:30
06/07/2564 16:30
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507077, 036-507079, 1129
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด