ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณป้อมตำรวจหุบกระทิง ถึง ตลาดนัดหุบกระทิง ม.9-10 ต.เบิกไพรน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันจันทร์ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 12.00 น. บริเวณป้อมตำรวจหุบกระทิง ถึง ตลาดนัดหุบกระทิง ม.9-10 ต.เบิกไพรน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
22/02/2564 08:30
22/02/2564 12:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายบุญพิทักษ์ 085-2117277
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด