ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสนามโพธิ์ ม.3 ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
งานพาดสายไฟฟ้าแรงสูง
18/12/2561 09:00
18/12/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน