ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ถึงบ้านวังจาน
ดับไฟเพื่อย้ายแนวสายระบบจำหน่ายเข้าที่ดิน ของ จ.ส.อ.จำรัส คำวิ่ง
17/02/2561 09:00
17/02/2561 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056-711244
โรม กันมา
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารขอดับไฟ