ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าแพร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณปากซอยบ้านท่าแพรไปจนถึงปลายสาย
19/10/2564 09:00
19/10/2564 17:00
กฟจ.ตราด
0610122326
ธาม อะโข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ