ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ซอยบางละมุง 23
ตัดจ่ายหม้อแปลง/พาดสายแรงสูง
17/09/2563 09:00
17/09/2563 16:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด