ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ.หัวฝาย ถึง บ.นาหืก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสา
05/08/2565 09:00
05/08/2565 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
053-299166 / 053-299082
อนุภาพ บุญสม
ลำดับดาวน์โหลด