ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จอมทอง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูง 22kV บริเวณสามแยกกิโลเมตรที่ศูนย์ - อู่อุดร ออโต้ซาวด์ ถนนเชียงใหม่-ฮอด(ฝั่งตะวันตก) วันเสาร์ที่ 17 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00น.
17/07/2564 08:30
17/07/2564 10:00
กฟอ.จอมทอง
053341226
อภิเดช ศรีบุญกอง