ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานคลองดอนโพธิ์หน้าวัดปิ่นแก้ว-ปลายคลองรางโพธิ์ หมู่5 ต.ชายนา
กฟอ.เสนา ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
28/11/2563 08:30
28/11/2563 15:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด