ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเอเชีย (41) ขาล่อง ฝั่งซ้ายตั้งแต่บ้านนาใต้ แยกบ้านควนลำภู ถึงบ้านหนองดี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
18/02/2564 09:00
18/02/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
0897299103,075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด