ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเหมือนฝันและซอยรัตนาธิเบศร์ ถึง ปลายสาย
ไฟ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
บริเวณ
-ซอยเหมือนฝันและซอยรัตนาธิเบศร์ ถึง ปลายสาย
07/09/2564 09:00
04/09/2564 16:30
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1