ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านชาด อ.โนนศิลา(บ้านไผ่)
เปลี่ยนสายแรงสูง
25/09/2564 09:00
25/09/2564 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
043274157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด