ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณประชุมมิตรซอย 7 ถึงทางรถไฟ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการย้ายแนวไฟฟ้าแรงสูงบริเวณประชุมมิตรซอย 7 ถึงทางรถไฟ
16/10/2564 08:00
16/10/2564 17:00
กฟอ.บ้านฉาง
038601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด