ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งเเต่ประตูน้ำคลองไหหลำ ถึงดรงโรงงานปลาร้า
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งเเต่ประตูน้ำคลองไหหลำ ถึงดรงโรงงานปลาร้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงกระเเสไฟฟ้าเเรงต่ำเเละเเรงสูง
03/11/2562 08:30
03/11/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด