ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน | ไร่รักสงบ (ไร่แลนด์)
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และ ปรับปรุงหม้อแปลง บริเวณ ภายในซอย ไร่รักสงบ (ไร่แลนด์) บางส่วน
09/09/2562 08:30
09/09/2562 16:30
กฟอ.หัวหิน
032516484
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสาร
2ภาพประกอบ