ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณสี่แยกปฏิพัทธิ์ -กระบี่ ไปตามแนวถนนปฏิพัทธิ์ด้านซ้ายมือ ซอยชุมชน๑๓๑ ถึงบริเวณสี่เขารัง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย : พื้นที่ไฟดับ จากบริเวณสี่แยกปฏิพัทธิ์ -กระบี่ ไปตามแนวถนนปฏิพัทธิ์ด้านซ้ายมือ ซอยชุมชน๑๓๑ ถึงบริเวณสี่เขารัง
18/02/2562 09:00
18/02/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด