ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ.ดอนอุดม ถึง DIss บ.ทองสาย (ใช้วิธีปลดดิสคอนเนคติ้งแบบมีไฟ) ไม่ส่งผลกระทบต่อ บ.ไทยฮั้วรับเบอร์จำกัด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดบึงกาฬ ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
2.บ้านโนนสมบรูณ์ , บ้านโคกงาม , บ้านหนองค้องคำ , หอพักโนนสมบรูณ์ , M Grand Hotel , รวมทองรีสอร์ท , หจก.มณีรุ่งพิทักษ์ , โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบรูณ์ , สายแก้ว อพาร์ทเมนทฺ ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 16.00-17.00 น.
08/05/2562 08:30
08/05/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด