ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07,08
กเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง พื้นที่ไฟฟ้าดับ -บ.โชคชัย(หน้า สภ.เขมราฐ) ถีงสามแยกบ้านโชคชัย(อุทัยคาร์แคร์)
16/07/2564 08:00
16/07/2564 16:00
กฟอ.เขมราฐ
045491219
นายสุชีพ สุริยันต์
ลำดับดาวน์โหลด