ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโครงการมหาชัยเมืองใหม่ บางส่วน[ผปบ. PEA Samutsakhon]
เปลี่ยนสาย SAC 22 kV ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
30/08/2563 08:00
30/08/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด